واحد صنفی انجمــن اسلامی

     اگر مطالبه گر هستید و دغدغه رفع مشکلات دانشجویان را دارید جای درستی رو انتخاب کردید اینجا ما صدای دانشجویان می شویم

به واحد خودتون خوش اومدید...

واحد صنفی یعنی صیانت از حق دانشجویان
 
تو انجمن اسلامی هر دانشکده دبیر صنفی،از بقیه اعضای انجمن اسلامی رأی‌گیری می‌کنه و اعضای مرکزی رو انتخاب می‌کنن،و بقیه با عنوان رابط صنفی مشغول می‌شن.
همچنین یه نفر با انتخاب اعضای شورا مرکزی دانشگاه به عنوان دبیر انتخاب می‌شه و فعالیت همه دبیرهای دانشکده ها از زیر دست این بزرگوار رد می‌شه. و مطالبه های در سطح دانشگاه رو پیگیری میکنه
 
واحد صنفی انجمن اسلامی درواقع همون ناظران کیفی مسئولین هستن و عملکردشونو می‌برن زیر ذره‌بین و اگر لازم بشه حتی بیانیه نشر می‌کنن .
این بیانیه میتونه حتی به مسئولین کشوری باشه و یه سری مطالبه‌گری برای گرفتن حق دانشجوها رو هم به‌صورت مستقل و به دور از هر تعصب حزبی فعالیت می‌کنن.
 

و اما دبیر این واحد چی کارا میکنه:

هـــــمراه ما باش...

     اگر می خواهی در این فعالیت ها نقشی داشته باشی و در کنار بقیه اعضای این واحد به کسب تجربه بپردازی با کلیک بر روی دکمه زیر در این واحد ثبت نام کن و با دبیر مربوطه در ارتباط باش…