با پرکردن فرم بقیه مراحل ثبت نام از طرف انجمن اسلامی انجام شده و با شما تماس گرفته خواهد شد