کـــــمــی دربـــاره
انجــمن اســــــلامی دانشــجویان ۱۳۴۸

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با قدمتی ۵۱ساله از دیر باز با هدف رشد و شکوفایی دانشجویان در مسیری الهی ثابت قدم بوده است و توانسته نتایج ارزشمندی را به دست اورده است. در واقع هر دانشجو با ورود به انجمن اسلامی دانشجویان می تواند علاوه بر پرورش استعداد های خود و کسب تجارب مهم و اساسی، خود را رشد دهد

مـعرفی واحدهای انــجمن اسـلامی​

انجمن اسلامی دانشجویان از ۷ واحد فعال با حضور دانشجویان فعال و مستعد تشکیل شده است این ۶ واحد با همکاری هم اهداف مشخص شده جهت رشد اعضا را به پیش می برند برای مطالعه بیشتر درباره نوع فعالیت و اهداف هر واحد به صفحه آن مراجعه کنید.

برنامه های شاخص انجمن اسلامی

انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ با برگزاری برنامه های بزرگ دانشگاهی و دانشکده ای سعی بر افزایش توانمندی های اعضای خود در برگزاری برنامه های جمعی را دارد 

این برنامه ها کاملا به صورت دانشجویی و با ظرفیت اعضای فعال تشکل به صورت منظم برگزار می شود

I am item content. Click edit button to change this text.
I am item content. Click edit button to change this text.
I am item content. Click edit button to change this text.

ســـــــوالی داری؟

از ما بپـــــــــــــرس

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

اساسنامه و مرامنامه انجمن

انجمن اسلامی دانشجویان تمامی فعالیت ها و اقدامات خود را بر اساس اساسنامه مصوب شده این تشکل در شورای فرهنگی دانشگاه انجام می دهد