آخــرین رویــدادها

مصاحبه دبیر واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ با پایگاه خبری تشکیلات درخصوص عملیات وعده صادق

غرش فرزندان انقلاب: تحقیر استکبار و تثبیت قدرت ایران حسین جهانگیری؛ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مصاحبه با

ادامه مطلب »

بهتـــرین خــودت شــــــو !! ...

رشد یعنی جهت دادن به استعداد ها!

باهم تلاش میکنیم تا در مسیر درست رشد کنیم…

واحدهای انجمــن اسلامی
ثبت نام در انجمن اسلامی

با مـا همــــــراه شــو !! ...

شما میتوانید با ثبت نام در انجمن اسلامی و همراهی در برنامه های متنوع،فرصت بهتر شدن و رشد را برای خود ایجاد نمایید.

فرم ثبت نام در انجمن اسلامی دانشجویان