کـــــمــی دربـــاره
انجــمن اســــــلامی دانشــجویان ۱۳۴۸

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با قدمتی ۵۱ساله از دیر باز با هدف رشد و شکوفایی دانشجویان در مسیری الهی ثابت قدم بوده است و توانسته نتایج ارزشمندی را به دست اورده است. در واقع هر دانشجو با ورود به انجمن اسلامی دانشجویان می تواند علاوه بر پرورش استعداد های خود و کسب تجارب مهم و اساسی، خود را رشد دهد

مـعرفی واحدهای انــجمن اسـلامی​

انجمن اسلامی دانشجویان از ۷ واحد فعال با حضور دانشجویان فعال و مستعد تشکیل شده است این ۶ واحد با همکاری هم اهداف مشخص شده جهت رشد اعضا را به پیش می برند برای مطالعه بیشتر درباره نوع فعالیت و اهداف هر واحد به صفحه آن مراجعه کنید.

واحد علمی

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد
آشنایی بیشتر

برنامه های شاخص انجمن اسلامی

انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ با برگزاری برنامه های بزرگ دانشگاهی و دانشکده ای سعی بر افزایش توانمندی های اعضای خود در برگزاری برنامه های جمعی را دارد 

این برنامه ها کاملا به صورت دانشجویی و با ظرفیت اعضای فعال تشکل به صورت منظم برگزار می شود

I am item content. Click edit button to change this text.
I am item content. Click edit button to change this text.
I am item content. Click edit button to change this text.

ســـــــوالی داری؟

از ما بپـــــــــــــرس

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

اساسنامه و مرامنامه انجمن

انجمن اسلامی دانشجویان تمامی فعالیت ها و اقدامات خود را بر اساس اساسنامه مصوب شده این تشکل در شورای فرهنگی دانشگاه انجام می دهد