کـــــمــی دربـــاره
انجــمن اســــــلامی دانشــجویان ۱۳۴۸

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با قدمتی ۵۱ساله از دیر باز با هدف رشد و شکوفایی دانشجویان در مسیری الهی ثابت قدم بوده است و توانسته نتایج ارزشمندی را به دست اورده است. در واقع هر دانشجو با ورود به انجمن اسلامی دانشجویان می تواند علاوه بر پرورش استعداد های خود و کسب تجارب مهم و اساسی، خود را رشد دهد

مـعرفی واحدهای انــجمن اسـلامی​

انجمن اسلامی دانشجویان از ۶ واحد فعال با حضور دانشجویان فعال و مستعد تشکیل شده است این ۶ واحد با همکاری هم اهداف مشخص شده جهت رشد اعضا را به پیش می برند برای مطالعه بیشتر درباره نوع فعالیت و اهداف هر واحد به صفحه آن مراجعه کنید.

واحد علمی

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد

واحد فرهنگی

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد

واحد سیاسی

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد

واحد رسانه

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد

واحد عقیدتی

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد

واحد صنفی

این واحد با فعالیت در زمینه های مختلف قصد دارد سطح علمی افراد علاقه مند را با برگزاری دوره های آموزشی و ... بالا می برد

ســـــــوالی داری؟

از ما بپـــــــــــــرس

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

انجمن اسلامی دانشجویان همانطور که از اسمش پیداست نهادی کاملا مستقل و دانشجویی استک مه هدف اصلی آن رشد خود اعضا فعال در تشکیلات است

اساسنامه و مرامنامه انجمن

انجمن اسلامی دانشجویان تمامی فعالیت ها و اقدامات خود را بر اساس اساسنامه مصوب شده این تشکل در شورای فرهنگی دانشگاه انجام می دهد