کارگروه ورزش و تندرستی

کارگروه ورزش و تندرستی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ با هدف ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سلامت جسمانی دانشجویان، اهداف ذیل را دنبال میکند:
۱- ایجاد بستری مناسب و تدارک آموزش های لازم جهت شناسایی، واکاوی استعدادهای ورزشی دانشجویان دانشگاه
۲- حل چالش های ورزشی در این حوزه در سطح دانشگاه
۳- برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی دانشگاهی و فرادانشگاهی
۴- آماده سازی دانشجویان برای حضور در مسابقات کشوری
۵- ارتقا سطح ورزش و کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشجویان
۶- تقویت روحیه سالم و شادابی دانشجویان
فعالیت خود را اعلام می دارد.

با ما همراه شو ...

اگر علاقه مند به فعالیت تو این حوزه هستی کافیه با پر کردن این فرم ثبت نام کنی تا کم کم مسیر رو بهت نشون بدیم…